Kontakt

Välkommen att kontakta oss

Vill du bli medlem eller har frågor så skicka ett mejl till:                     webmaster@osterlenpartiet.com

FOLKVALDA

Christer Vigren 0414–162 26 christervigren@hotmail.com  
Ordförande,
Ersättare i kommunfullmäktige

 Christer Persson 070-922 69 61  christerperssongnalov@hotmail.se
Ordinarie i kommunfullmäktige,
Ordinarie i socialnämnden

Kjell Dahlberg 070–910 00 15, kg.dahlberg@live.se
Kommunfullmäktige ordinarie,
Kommunstyrelsen ers. 
Samhällsplaneringsnämnden

Gerd Holm 0414–129 64, 070-604 18 57 gerdholm@telia.com
Ledamot i Simrishamnsbostäder AB

Mats Kadlvee 073–734 80 99, kaldvee@outlook.com
Ordinarie i byggnadsnämnden
Ersättare i socialnämnden

Alf Olle Olsson 0414–243 96, 070-224 62 00, nyhem24@yahoo.se  
Ordinarie i kultur- och fritidsnämnden

Inga-Lill Cedergren 0414–13017, ingalill.cedergren@gmail.com
Ordinarie i Barn och Utbildningsnämnden

Eva Persson, 0414 – 251 25, 073-416 25 44  evapersson211@live.se
Nämndeman