Aktuellt

210315                                                                 

                                                                                                                                                            Samhällsplaneringsnämnden                                                                                                                                                  Simrishamn

Yttrande över förslag till Bedömningsgrunder för kommunägd gatubelysning för gator och vägar som inte är kommunägda.

Om nuvarande läge avseende gatubelysning på landsbygden även i fortsättningen skall bibehållas så har den totala investeringskostnaden beräknats till 15 950 000 kronor
(12 850 000 +1 200 000 +1 900 000) och den totala årliga driftkostnaden till 890 000 kronor.

Den totala beräknade investeringen kan delas upp på 5 till 8 år.

Österlenpartiet föreslår att kommunen tar denna utgift och kostnad på. Vi kan inte medverka till att någon befintlig gatubelysning på landsbygden släcks.

För Österlenpartiet

Christer Vigren Ordförande 

210317

Synpunkter på Jeanette Ovessons (M)
insändare om akutsjukvården på helger och i veckoslut.

Österlenpartiet delar helt dina synpunkter i din insändare att Simrishamn med sin till stora andel av äldre personer är i extra stort behov av akutsjukvård även på helger och i veckoslut. Men trots att Moderaterna skrivit in i sitt partiprogram ”Svensk vård ska ställa patienten i centrum” så gör Moderaterna i Region Skåne precis tvärtom. Det är uppenbart att man inte ska ha någon tilltro till Moderaterna om man bor i Simrishamn för Ovesson förutsätter endast att politikerna i Region Skåne ändrar sig. Hon kräver det inte bara förutsätter.

Det börjar dra ihop sig till visslingar på torget igen! Österlenpartiet kommer inte att nöja sig.

För Österlenpartiet

Kjell Dahlberg & Christer Vigren